Збір вихідних даних для проектування

Збір вихідних даних для проектування

Фахівці ТОВ “ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ” для і спільно з Клієнтом виконують:

  1. Вибір майданчика для будівництва з урахуванням вимог зацікавлених органів місцевого самоврядування та органів державного нагляду.

    Під час вибору майданчика розглядаються наступні питання:

  • місцерозташування та розміри майданчика для будівництва;
  • можливість застосування місцевих матеріальних ресурсів;
  • технічні умови на підключення проектованого об’єкта до існуючих інженерних мереж та комунікацій;
  • заходи щодо пожежної безпеки, охорони праці, захисту навколишнього середовища і т. д..

2. Формування вихідних даних для проектування, що включають:

  • завдання на проектування;
  • інвестиційні наміри (концепцію) Клієнта;
  • акт про вибір майданчика і рішення про відведення земельної ділянки відповідно до Земельного кодексу;
  • технічні умови на підключення проектованого об’єкта до інженерних мереж та комунікацій і особливі умови зацікавлених організацій;
  • архітектурно-планувальні рішення та інше.

У завданні на проектування вказуються: назва та місце розташування об’єкта, підстава для проектування, вид будівництва, дані про Клієнта, проектувальники, підрядник (якщо він зазначений), стадійність проектування, інженерні вишукування (за їх наявності), основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики об’єкта, потужність, виробнича програма, екологічні вимоги щодо благоустрою майданчика та режиму безпеки, охорони праці та інші дані відповідно до ДБН 2.2-3-2014 “Склад та зміст проектної документації на будівництво”.