Розробка стадій ТЕО і ТЕР

Розробка стадій ТЕО і ТЕР

Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) розробляється для об’єктів виробничого призначення, які потребують детального обґрунтування відповідних рішень та визначення варіантів і доцільності будівництва або модернізації об’єкта.

Техніко-економічний розрахунок (ТЕР) застосовується для технічно нескладних об’єктів виробничого призначення.

ТЕО і ТЕР узагальнюють потужність виробництва, забезпечення сировиною, водою, електро- та теплоенергією, трудовими ресурсами, включаючи вибір конкретної ділянки для будівництва, кошторисну вартість і головні техніко-економічні показники.

Під час розробки ТЕО і ТЕР проводиться всебічна оцінка впливу планованої діяльності на стан навколишнього довкілля.