Якість

Система менеджменту якості «UTEM» охоплює всі ключові бізнеспроцеси компаній групи і спрямована на безперервне вдосконалення бізнесу з метою досягнення максимального задоволення потреб наших Клієнтів.

До групи UTEM належать компанії, спільно діючі в інтересах групи, які реалізують єдину технічну, технологічну і фінансову політику, інвестиційну діяльність та політику в області якості UTEM.

Системи управління якістю підприємств групи сертифіковані на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001.

Ми розглядаємо систему менеджменту якості, як інструмент безперервного вдосконалення кожного аспекту нашого бізнесу, забезпечення стабільно високої якості виконуваних робіт та продукції, що випускається, досягнення основної мети компанії — стати національним лідером на ринку будівельноінвестиційних проектів у промисловості, атомній і тепловій енергетиці.

Ми забезпечуємо високоякісну реалізацію проектів за рахунок:

 • орієнтації на потребах Клієнта, прагнення виправдати його вимоги та очікування;
 • постійного вивчення, аналізу та впровадження нових технологій в наших проектах;
 • комплексного надання послуг та ефективного управління компаніями групи;
 • обов’язкового дотримання вимог нормативно-технічної документації;
 • застосування методології управління проектами, розробленої на основі міжнародних стандартів і кращих світових практик у сфері проектного менеджменту;
 • постійного навчання та підвищення кваліфікації персоналу;
 • застосування сучасного програмного забезпечення для виконання проектних робіт;
 • автоматизації основних бізнес-процесів компаній групи;
 • застосування системи індикаторів з метою аналізу, вимірювання та вдосконалення бізнес-процесів;
 • централізованої системи управлінського обліку та бюджетування групи;
 • розробки та впровадження корпоративних стандартів, що регламентують бізнес та виробничі процеси компаній;
 • високої кваліфікації та професіоналізму персоналу;
 • накопичення і використання унікальних знань та багаторічного досвіду з реалізації складних комплексних проектів.

Потреби Клієнтів і високий професійний імідж групиось наші ключові пріоритети, для реалізації цих пріоритетів ми постійно вдосконалюємо чинну систему менеджменту якості, орієнтуючись на кращі світові практики.