Розробка стадії «проект»

Розробка стадії «проект»

Розробка стадії «проект» проводиться для визначення основних містобудівних, художніх, технічних, технологічних, інженерних рішень об’єкта, основних техніко-економічних показників. Стадія «проект» розробляється на підставі вихідних даних, завдання на проектування та узгодженої ТЕО інвестиції (за необхідності).

Основні розділи стадії «проект»:

 • пояснювальна записка з вихідними даними;
 • генеральний план і транспорт;
 • технологічна частина;
 • рішення з інженерного обладнання і зовнішніх інженерних мереж;
 • архітектурно-будівельні рішення;
 • організація будівництва;
 • оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС);
 • кошторисна документація;
 • збірники специфікацій на обладнання, матеріали, конструкції і вироби;
 • відомості про обсяг робіт;
 • техніко-економічна частина, економічні показники.

Склад і зміст розділів стадії «проект» можуть уточнюватися і доповнюватися Клієнтом у завданні на проектування, залежно від призначення та складності об’єктів.

Погоджена та затверджена стадія «проект» є підставою для розробки наступної стадії проектування – «робоча документація».