Завершення створення автоматизованої системи управління технологічним процесом заводу з переробки рідких радіоактивних відходів (АСУ ТП ЗПРРВ) Чорнобильської АЕС

Для завершення створення АСУ ТП виконані наступні роботи:

  • додаткове проектування та усунення недоліків, виявлених під час проектування нижнього рівня АСУ ТП;
  • коригування проектної документації верхнього рівня АСУ ТП для централізації контролю і управління різними технологічними системами ЗПРРВ, поліпшення експлуатаційних показників системи та підвищення її надійності;
  • повна переробка програмного забезпечення;
  • постачання відсутнього та додаткового устаткування, ЗІП, ліцензійного інструментального програмного забезпечення;
  • частковий демонтаж встановленого раніше і монтаж нового обладнання АСУ ТП;
  • розробка експлуатаційної документації;
  • навчання експлуатаційного персоналу Замовника;
  • функціональні та комплексні випробування АСУ ТП.

Реалізація проекту дозволила встановити нове надійне сучасне обладнання нижнього і верхнього рівня АСУ ТП ЗПРРВ та автоматизувати вузли, які не ввійшли до алгоритму управління первісного проекту. Дане обладнання дозволяє експлуатувати завод з високим рівнем безпеки для навколишнього середовища та роботи обслуговуючого персоналу. Фінальним етапом завершення робіт було проведення комплексних «активних» випробувань. За період проведення комплексних «активних» випробувань перероблено 3,4 м3 РРВ, отримано 40 упаковок радіоактивних відходів (200-літрові бочки), 4 з яких спрямовані на поховання до спеціально обладнаного приповерхневого сховища твердих радіоактивних відходів (СОПСТРВ).

Зауважень щодо роботи обладнання, перевищення контрольних рівнів радіаційної безпеки не виявлено. Управління усіма технологічними процесами заводу здійснювалось за допомогою нової АСУ, в автоматичному режимі, з мінімальним залученням експлуатаційного персоналу.