Впровадження інноваційної технології з термічної переробки вторинних відходів картонно-паперового виробництва для ПрАТ «Київський КПК»

Проектом передбачено створення промислово-дослідного зразка технологічної лінії підготовки та спалювання макулатурного скопу методом цільової або спрямованої твердофазної мінералізації зольного залишку, з метою отримання теплової енергії та застосування ліквідності до золи для ПрАТ «Київський КПК».

Реалізація проекту передбачає будівництво єдиного, інтегрованого в основне виробництво, структурного підприємства ПрАТ «Енергія» — об’єкта з підготовки та спалювання макулатурного скопу (Комплекс). Запланована потужність Комплексу з переробки скопу — 42 000 т/год. Це дозволить отримувати 45 700 Гкал/год додаткової теплової енергії (у вигляді технологічної пари Р=1,3 МПа, Т=220 °C) і близько 7000 т/рік зольного продукту — сировини, що використовується під час виробництва будівельних матеріалів.

Проведення запланованих дослідно-конструкторських робіт і подальше впровадження проекту будівництва Комплексу з підготовки та спалювання макулатурного скопу дозволить не тільки кардинально вирішити проблему відходів на ПрАТ «Київський КПК», а ще перейти на вищий рівень рентабельності виробництва, як за рахунок прямого енергозаміщення, так і за рахунок диверсифікації коштів на придбання енергоносіїв і сировини, отриманих від переробки і збуту золи.

Окрім економічної привабливості, впровадження проекту з термічної переробки макулатурного скопу має значні екологічні переваги. Так, за рахунок запланованих додаткових обсягів переробки, протягом 10 років після реалізації проекту КПС (Комплекс з переробки скопу), здійсниться рекультивація полігону промислових відходів «Петровський», а отриманий зольний залишок, який використовується в деяких технологіях виготовлення будівельних матеріалів та виробів, може повністю замінити цегла, що має в два рази менший показник питомих викидів СО2, ніж під час випалювання цементного клінкеру.