Розробка робочого проекту: «Новий безпечний конфайнмент (НБК). Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об’єкта «Укриття» ДСП ЧАЕС в частині «раннього» демонтажу»

Проектом передбачено:

  • виконання передпроектних вишукувань та обстежень, в тому числі візуальне та інструментальне обстеження «нестабільних» конструкцій об’єкта «Укриття», радіаційне обстеження, обстеження зон виконання робіт та шляхів доступу до них;
  • розрахунки на міцність, жорсткість та стійкість конструкцій об’єкта «Укриття» для прийняття рішень з демонтажу або підсилення;
  • аналіз та переоцінка переліку нестабільних конструкцій, що підлягають підсиленню або «ранньому» демонтажу, та строків виконання робіт;
  • опрацювання технічних рішень щодо послідовності виконання демонтажу, устаткування та технології демонтажу, схеми поводження з демонтованими конструкціями і РАВ, облаштування, розміщення та оснащення майданчиків для поводження з РАВ, інженерних комунікацій та іншого;
  • розроблення робочого проекту, включно з проектом з організації будівництва, специфікаціями на обладнання, устаткування та системи, і робочої документації;
  • розроблення звітів з: аналізу безпеки, відповідності вимогам санітарного законодавства та оцінки впливу на довкілля.

Виконання «раннього» демонтажу нестабільних конструкцій є необхідним кроком до перетворення об’єкта «Укриття» в екологічно безпечну систему.