Проектні роботи: «Реконструкція. Модернізація крана однобалочного підвісного електричного в/п 3,2 т.с. сховища свіжого палива енергоблоків № 1 і № 2 Рівненської АЕС.»

Проектні роботи: «Реконструкція. Модернізація крана однобалочного підвісного електричного в/п 3,2 т.с. сховища свіжого палива енергоблоків № 1 і № 2 Рівненської АЕС.»

Проектом передбачено розроблення стадій “проект” та “робоча документація”.

Склад робіт:

  • Розроблення технічних завдань на виконання робіт з обстеження крану та будівельних конструкцій та погодження їх із Замовником;
  • Виконання обстеження, обмірювальних робіт та збір вихідних даних для розроблення робочого проекту;
  • Виконання розрахунків будівельних конструкцій та конструкцій крану, у тому числі і на сейсмостійкість;
  • Розроблення технічної специфікації на реконструкцію крану та погодження із Замовником;
  • Розроблення конструкторської документації;
  • Розроблення проекту, ПНР, ПЗАБ програми;
  • Розроблення технічних умов (ТУ) на кран;
  • Розроблення робочої документації та ПВР.

Метою реалізації проекту є створення безпечних умов під час виконання транспортно-технологічних операцій зі свіжим ядерним паливом, усунення існуючих відхилень від нормативно-технічної документації (НТД) та безумовного виконання вимог НТД у сфері ядерної та радіаційної безпеки.