Розробка техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) будівництва енергоустановки для вироблення теплової та електричної енергії для ПАТ «ЛУКОЙЛ-Одеський-НПЗ»

Проектом з розробки техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) будівництва енергоустановки для ПАТ “Лукойл-Одеський нафтопереробний завод” передбачається розгляд чотирьох варіантів енергоустановки і порівняння їх з базовим варіантом реконструкції котельні НПЗ.

Основні критерії для вибору енергоустановки це:

  1. Спалювання всього залишку процесу вісбрекінгу, отриманого після реконструкції заводу.
  2. Вироблення електроенергії для покриття власних потреб заводу.