ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ З ТЕРМІЧНОЇ ПЕРЕРОБКИ ВТОРИННИХ ВІДХОДІВ КАРТОННО-ПАПЕРОВОГО ВИРОБНИЦТВА ДЛЯ ПРАТ «КИЇВСЬКИЙ КПК»

Підписано договір про створення промислово-дослідного зразку технологічної лінії підготовки та спалювання макулатурного скопу способом цільової або направленої твердофазової мінералізації зольного залишку, з метою отримання теплової та ліквідної енергії із застосуванням золи для ПрАТ «Київський КПК».

Реалізація проекту передбачає будівництво єдиного, інтегрованого в основне виробництво, структурного підприємства ПрАТ «Енергія», об’єкта-комплексу підготовки та спалювання макулатурного скопу (Комплекс). Запланована потужність Комплексу з переробки скопу – 42 000 т/рік, що дозволить додатково отримувати 45 700 Гкал/рік теплової енергії у вигляді технологічного пару (Р = 1,3 МПа, Т=220 °С) та зольного продукту (близько 7 000 т/рік) – сировини для виготовлення будівельних матеріалів.

Проведення запланованих дослідно-конструкторських розробок і подальше впровадження проекту будівництва Комплексу з підготовки та спалювання макулатурного скопу дозволить не тільки кардинально вирішити проблему відходів на ПрАТ «Київський КПК», а ще дасть змогу перейти на значно вищий рівень рентабельності виробництва, як за рахунок прямого енергозаміщення, так і за рахунок диверсифікації коштів на придбання енергоносіїв і сировини, отриманих від збуту та переробки золи.

Крім економічної привабливості, впровадження проекту термічної переробки макулатурного скопу має значні екологічні переваги. Так, за рахунок запланованих додаткових об’ємів переробки, впродовж 10 років після реалізації проекту КПС (Комплекс з переробки Скопу) буде здійснена рекультивація полігону промислових відходів «Петровський», а отриманий зольний залишок (який в деяких технологіях виготовлення будівельних матеріалів повністю заміняє цемент) має в два рази менший показник питомих викидів СО2, ніж при випалюванні цементного клінкеру.

Замовник: ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат».