ПРОХОДЖЕННЯ НАГЛЯДОВОГО АУДИТУ ŠKODA JS A.S.

За результатами проведеного аудиту ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» внесено в реєстр кваліфікованих постачальників послуг підприємства ŠKODA JS a.s.
Кваліфікація поширюється на виконання наступних робіт та послуг:

  • будівництво, реконструкція і модернізація промислових об’єктів, включаючи об’єкти атомної енергетики;
  • розробка проектної документації;
  • виконання пусконалагоджувальних робіт і введення об’єктів в експлуатацію;
  • виготовлення фасонних деталей, блоків трубопроводів і опорно-підвісних конструкцій для них;
  • виконання будівельно-монтажних робіт за допомогою обладнання, що випускається підприємством ŠKODA JS a.s. для українських АЕС.

Аудиторською групою було відзначено ряд позитивних аспектів у діяльності компанії, серед яких: високий рівень організації процесів управління проектами та застосування сучасного програмного забезпечення.
У черговий раз компанія ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» підтвердила високий рівень в організації бізнесу, заснованого на орієнтації в потребах Клієнтів, відповідності нормативним і законодавчим вимогам і, головне, постійному вдосконаленні.