ПІДСУМКИ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АТ “ПТЕМ”

16 квітня 2021 року були проведені річні (чергові) загальні збори акціонерів АТ «ПТЕМ».

Загальними зборами акціонерів були прийняті наступні рішення:

  1. Обрано членів лічильної комісії у складі: голова комісії – Заторська Ольга Анатоліївна; члени комісії: Дарвай Оксана Іванівна, Денисенко Олександр Дмитрович.
  2. Затверджено Річний звіт АТ «ПТЕМ» по підсумкам діяльності за 2020 рік.
  3. Затверджено звіт правління АТ «ПТЕМ» за 2020 рік.
  4. Затверджено звіт наглядової ради АТ «ПТЕМ» за 2020 рік.
  5. Затверджено баланс АТ «ПТЕМ» станом на 31.12.2020 року у сумі 259 571 тис. грн.
  6. Затверджено запропонований розподіл прибутку/збитку АТ «ПТЕМ» за 2020 рік: за підсумками діяльності АТ«ПТЕМ» у 2020 році отримано збиток у сумі: (4 232) тис. грн. Отримані збитки покрити за рахунок нерозподіленого прибутку. За підсумками діяльності АТ «ПТЕМ» у 2020 році дивіденди не виплачувати.
  7. Затверджено «Основні напрямки діяльності АТ «ПТЕМ» на 2021 рік».
  8. Припинено повноваження та функції лічильної комісії у складі: голови комісії – Заторської Ольги Анатоліївни та членів комісії: Дарвай Оксани Іванівни, Денисенка Олександра Дмитровича.