АУДИТ ОРГАНУ СЕРТИФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ «ЮТЕМ-ЕКСПЕРТ» НАЦІОНАЛЬНИМ АГЕНТСТВОМ З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ (НААУ) НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ СТАНДАРТУ ДСТУ EN ISO/IEC 17024

Орган сертифікації персоналу «ЮТЕМ-ЕКСПЕРТ» успішно пройшов щорічний наглядовий аудит з боку Національного Агентства з Акредитації України на відповідність вимогам стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17024.

За роботою групи аудиторів з акредитації НААУ спостерігав член групи АЕ з паритетної оцінки. Висновки органу національного Агентства є незалежним підтвердженням відповідності системи управління та компетентності у сфері сертифікації персоналу зі зварювання відповідно до міжнародних стандартів ДСТУ EN ISO 9606-1, ДСТУ EN ISO 9606-2.