АУДИТ ОРГАНУ СЕРТИФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ «ЮТЕМ-ЕКСПЕРТ» НАЦІОНАЛЬНИМ АГЕНСТВОМ З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ СТАНДАРТУ ДСТУ EN ISO/IEC 17024

Орган сертифікації персоналу «ЮТЕМ-ЕКСПЕРТ» успішно пройшов щорічний наглядовий аудит з боку Національного Агентства з Акредитації України на відповідність вимогам стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17024.

За роботою групи аудиторів з акредитації НААУ спостерігав член групи ЕА з паритетної оцінки. За результатами оцінки органом національного Агентства було встановлено, що система управління та компетентності в області сертифікації персоналу зі зварювання ОСП «ЮТЕМ-ЕКСПЕРТ» повністю відповідає міжнародним стандартам.