АТЕСТАЦІЯ ЗВАРНИКІВ ПОЛІМЕРНИХ ТРУБОПРОВОДІВ

Учбовий центр АТ ПТЕМ проводить атестацію зварників пластмас на право виконання зварювальних робіт поліетиленових та поліпропіленових трубопровідних мереж, призначених для транспортування горючих газів, води та забруднених стічних вод, під час їх монтажу, ремонту та реновації. Атестація проводиться відповідно до ДСТУ EN 13067:2016 «Персонал, який виконує зварювання пластмас. Кваліфікаційні випробування зварювальників. Зварні термопластичні конструкції».

Процес атестації проводиться з використанням сучасного обладнання двома способами з’єднання труб:  зварювання нагрітим інструментом встик  та терморезисторне зварювання.