Впровадження економічно вигідних сучасних рішень ua en
 


23.06.2017

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Шановні акціонери!

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ», як акціонер який є власником 10 і більше відсотків простих акцій, у порядку передбаченому частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ» (далі – АТ «ПТЕМ»), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 27. Позачергові загальні збори акціонерів АТ «ПТЕМ» відбудуться 27 липня 2017 року об 10.00 за адресою: м. Київ, вул. Пухівська, 1-А, каб. № 212 в актовому залі. Реєстрація акціонерів з 9 години 00 хвилин до 9 години 45 хвилин. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 21.07.2017 р.

Перелік питань, включених до ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії. Обрання членів лічильної комісії та затвердження  умов договору про передання повноважень та функцій лічильної комісії депозитарній установі ТОВ «К2 ІНВЕСТ».
  Проект рішення: Припинити повноваження членів лічильної комісії у складі голови комісії – Короля С.В. та членів комісії: Дарвай О.І. та Заторської О.А. Передати повноваження та функції лічильної комісії депозитарній установі ТОВ «К2 ІНВЕСТ», обрати членів лічильної комісії в складі: голови лічильної комісії – представника ТОВ «К2 ІНВЕСТ» Скнар Олександра Петровича, членів лічильної комісії: представників ТОВ «К2 ІНВЕСТ»: Козюри Наталії Сергіївни, Дарвай Оксани Іванівни та затвердити умови договору з депозитарною установою ТОВ «К2 ІНВЕСТ».
 2. Затвердження рішення  акціонера – ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування (в тому числі  бюлетенів для кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ПТЕМ».
  Проект рішення: затвердити рішення акціонера – ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування (в тому числі  бюлетенів для кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ПТЕМ», а саме: кожний бюлетень для голосування (в тому числі  бюлетень для кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ПТЕМ» засвідчуються Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом підписання в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.
 3. Затвердження рішення  акціонера – ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» про призначення голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТЕМ».
  Проект рішення: затвердити рішення  акціонера – ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» про призначення голови  позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПТЕМ» - Короля Сергія Васильовича та секретаря – Свінціцького Руслана Васильовича.
 4. Обрання членів наглядової ради АТ «ПТЕМ».
 5. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ПТЕМ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
  Проект рішення: затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради АТ «ПТЕМ», встановити розмір їх винагороди. Уповноважити Голову Правління АТ «ПТЕМ» підписати договори (контракти) з членами Наглядової Ради.
 6. Затвердження рішення Наглядової ради АТ «ПТЕМ» про обрання голови Наглядової ради АТ «ПТЕМ» та затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Головою наглядової ради.
  Проект рішення: затвердити рішення Наглядової ради АТ «ПТЕМ» про обрання голови Наглядової ради АТ "ПТЕМ" та затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановити розмір його винагороди. Уповноважити Голову Правління АТ «ПТЕМ» підписати договір (контракт) з Головою наглядової ради АТ «ПТЕМ».
 7. Затвердження рішення правління АТ «ПТЕМ» про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку виплати дивідендів за 2016 рік (що були прийняті для виконання рішення річних загальних зборів акціонерів АТ «ПТЕМ» від 14.04.2017 р. про виплату дивідендів за 2016р.).
  Проект рішення: Затвердити рішення  правління АТ «ПТЕМ» від 13.05.2017 р., що були прийняті для виконання рішення річних загальних зборів акціонерів АТ «ПТЕМ» від 14.04.2017 р. про виплату дивідендів за 2016 р., а саме:
  • Встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 15 травня 2017 р.
  • Порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі.
  • Строк виплати дивідендів: з 15.05.2017р. до 14.10.2017 р.
  • Дивiденди виплатити шляхом переказу коштів товариством на банківські грошові рахунки отримувачів або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, а у разі повернення АТ «ПТЕМ» таких коштів, дивіденди виплачуються відповідним акціонерам через депозитарну систему України.
 8. Затвердження рішення акціонера – ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ», який є власником контрольного пакета акцій АТ «ПТЕМ», про залучення суб'єкта оціночної діяльності (для визначення ринкової вартості акцій для придбання акцій товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій), затвердження умов договору, що укладався з ним, розміру оплати його послуг та ринкової вартості акцій.
  Проект рішення: Затвердити рішення акціонера – ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ», який є власником контрольного пакета акцій АТ «ПТЕМ», про залучення суб'єкта оціночної діяльності (для визначення ринкової вартості акцій для придбання акцій товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій) - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄСП ОЦІНКА - КАПІТАЛ», затвердити умови договору, що укладався з ним, розмір оплати його послуг та ринкову вартість акцій – 68,40 грн. за одну просту акцію.
 9. Визначення основних напрямів діяльності АТ «ПТЕМ» на 2017 рік.
  Проект рішення:  затвердити основні напрямки діяльності АТ «ПТЕМ» на 2017 рік.
 10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.
  П
  роект рішення: припинити повноваження голови лічильної комісії - представника ТОВ «К2 ІНВЕСТ»   Скнар Олександра Петровича та членів лічильної комісії:  представників ТОВ «К2 ІНВЕСТ» - Козюри  Наталії Сергіївни та  Дарвай Оксани Іванівни у зв`язку з закриттям загальних зборів. 

Адреса веб-сайту АТ «ПТЕМ», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.utem-group.com.

Пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів можна надсилати на адресу  місцезнаходження  ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ», а саме: 08292, Київська обл., м. Буча, а/с 1082.

З документами порядку денного можна ознайомитись в ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Леха Качинського, буд. 3,  4-поверх, каб. 422, звернувшись до заступника директора з маркетингу та продажу  ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ»  – Свінціцького Руслана Васильовича.

Для участі у зборах при собі потрібно мати: для акціонерів – паспорт чи інший документ, що посвідчує особу; для представників акціонерів – довіреність і документ, що посвідчує особу.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 22.06.2017 р. № 116  в «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

Директор ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» 

С.Б. Лазаренко

 


Возврат к списку

Поточні проекти:

Проектування складського комплексу для ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат»

Будівництво резервної електричної котельні для забезпечення теплопостачання Нового Безпечного Конфаймента (НБК) на ДСП «Чорнобильська АЕС»

Проектування біопаливної електростанції потужністю 46 МВт

Будівництво сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2)

Проведення експериментально-налагоджувальних робіт із застосуванням повномасштабних габаритних імітаторів основного технологічного устаткування Центрального сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП)

АТ "Південтеплоенергомонтаж"
Україна, Київська обл, м.Буча,
вул. Леха Качинського, 3
тел: +38 (044) 499-65-55; 499-65-33
факс: +38 (044) 499-65-57
marketing@utem.kiev.ua